Cur Síos

Meascán idir vlag agus samplaí d'úsáid an ailgéabair sa ghnáthshaol.  Níl aon mhata casta ann.  Is físeán maith é chun bunthuiscint a thabhairt ar an ailgéabar.

Daltaí

Míneoidh an físeán seo duit cen fáth go bhfuil anailgéabar tábhachtach.

Múinteoirí

Taispeáin an físeán seo don rang ar fad, ach go háirithe don dalta nach nglacfaidh leis go mbeidh gá acu le hailgéabar riamh!

Torthaí Foghlama: AF 2 AF 3a

Cur Síos

Is físeán é seo a thugann réamhrá ar eochairfhocail agus ar bhunscileanna a bhaineann le suimiú agus dealú san ailgéabar.

Daltaí

Míniú ar na scileanna bunúsach atá tábhachtach sa suimiú agus sa dealú  ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit.

Múinteoirí

Úsáid é mar réamhrá ar an topaic sa rang nó mar áis bhreise do dhaltaí le húsáid sa bhaile.

Torthaí Foghlama: AF 2 a, b, c, AF 3a

Cur Síos

Is físeán é seo a thugann réamhrá ar na heochairfhocail agus ar na bunscileanna a bhaineann le méadú agus roinnt san ailgéabar.

Daltaí 

Míniú ar na scileanna bunúsacha atá tábhachtach sa mhéadú agus sa roinnt ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit.

Múinteoirí

Úsáid mar réamhrá ar an topaic sa rang nó mar áis bhreise do dhaltaí le húsáid sa bhaile.

Cur Síos

Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú simplí ailgéabrach a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Múinteoirí

Beidh sé ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos

Míníonn an físeán seo conas cothromóidí cearnacha a réiteach céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Múinteoirí

Beidh sé ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos

Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh

Daltaí

Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chunceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Múinteoirí

Beidh an físeán seoina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos

Míníonn an físeán seo  conas fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Múinteoirí

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos

Bíonn sé deacair uaireanta ag tús duit an modh fachtóiriú atá ag teastáil a aithint i gceart.  Úsaid an Kahoot "Saghas Fachtóiriú Ailgéabrach a Aithint" seo le cleachadh a dhéanamh ar seo.

Daltaí

Úsáid é seo i ndiaidh duit críoch a chur leis na saghsanna fahtóiriú ailgéabrach le cinntiú go bhfuil tú muiníneach agus tú ag roghnú modh chun ceist a fhreagairt.

Múinteoirí

Úsáid mar dul siar ar an an tús atá curtha le facthtóiriú ailgeabrach sa rang ach go háirithe má tá daltaí ag streachailt le hidirdhealú idir shaghsanna fachtóiriú ailgéabrach.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos 

Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidie le méadú simplí ailgéabrach.  

Daltaí

Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Tabhair do dhaltaí an nasc seo mar áis dul siar, mar obair bhaile nó úsáid mar chuid den difreáil sa rang é i.e. lig do dhaltaí a bhfuil an scil acu obair tríd agus tabhair aird bhreise orthu siúd nach bhfuil an scil acu fós.

Torthaí Foghlama: AF 3b

Cur Síos 

Réitigh shamplacha ar shuimiú agus ar dhealú ailgéabrach.  

Daltaí

Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Tabhair do dhaltaí an nasc seo mar áis dul siar, mar obair bhaile nó úsáid mar chuid den difreáil sa rang é i.e. lig do dhaltaí a bhfuil an scil acu obair tríd agus tabhair aird bhreise orthusiúd nach bhfuil an scil acu fós.

Torthaí Foghlama: AF 2, 3

Cur Síos 

Réitigh shamplacha ar cheisteanna ionadaíochta.  

Daltaí

Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Tabhair do dhaltaí an nasc seo mar áis dul siar, mar obair bhaile nó úsáid mar chuid den difreáil sa rang é i.e. lig do dhaltaí a bhfuil an scil acu obair tríd agus tabhair aird bhreise orthusiúd nach bhfuil an scil acu fós.

Torthaí Foghlama: AF 2a

Cur Síos 

Réitigh shamplacha ar cheisteanna maidir le méadú dhá lúibín.

Daltaí

Féach ar an bhfísean go dtí go dtagann ceist suas, brúigh stop, bain triail as an gceist, tosaigh an físeán aris agus féach an bhfuair tú i gceart é nó aimsigh do bhotún.  

Múinteoirí

Tabhair do dhaltaí an nasc seo mar áis dul siar, mar obair bhaile nó úsáid mar chuid den difreál sa rang é i.e. lig do dhaltaí a bhfuil an scil acu obair tríd agus tabhair aird bhreise orthusiúd nach bhfuil an scil acu fós.

Torthaí Foghlama: AF 3b

Cur Síos

Míníonn an físeán seo  conas an fhoirmle chearnach a úsáid céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Déan cleachtadh ar mhodh chun an fhoirmle chearnach a úsáid.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Múinteoirí

Beidh sé ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos

Míníonn an físeán seo  conas roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Déan cleachtadh ar mhodh chun roinnt fhada san ailgéabar a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Múinteoirí

Beidh sé ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Torthaí Foghlama: AF 3d

Cur Síos

Is físeán é seo a thaispeánann conas ceist i bhfocail a athrú go hailgéabar; úsaidear modh céim ar chéim chun é seo a dhéanamh.

Daltaí

Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís chun do fhreaga a chinntiú nó le cabhrú leat botún a aimsiú agus a cheartú.

Múinteoirí

Beidh an fís ina chabhair mar thacaíocht breise ar obair ranga, mar ábhar do rang bun os cionn nó mar cheisteanna cleachtadh agus samplaí ríofa céim ar chéim.

Torthaí Foghlama: AF 1b

 

© Copyright dbgmata.ie