Teimpléad Meiteachognaííochta do chleachtaí MRB 

Bileog-Mhachnaimh-Meiteachognaíocht-.pdf Bileog-Mhachnaimh-Meiteachognaíocht-.pdf
Size : 87.939 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo a mhíníonn do dhaltaí an cineál smaoinimh a bhíonn ag teastáil agus iad ag dul i ngleic le fadhbanna mata agus le measúnuithe rangbhunaithe. 

Daltaí

Tá eolas anseo ar cad atá i gceist le measúnú rang bhunaithe sa mhata.

Múinteoirí

Taispeán an físeán do dhaltaí mar eolas ar an measúnú rang bhunaithe agus déan cinnte go bhféachann siad ar an bhfíseán sula mbaineann siad triail as na físeáin cleachtadh MRB thíos.  Úsáid an bileog oibre le daltaí a spreagadh le smaoineamh go doimhin ar an obair mhatamaiticiúil.

Cur Síos 

Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar achar agus ar thoirt chomh maith le mata ginearálta.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh.  

Daltaí 

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Múinteoirí

Tabhair an tasc sa bhfíseánseo mar obair bhaile nó mar obair ranga.

Cur Síos

Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn scileanna bainteach le hairgead, pleanáil agus mata ginearálta.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh.  

Daltaí

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Múinteoirí

Tabhair an tasc sa bhfíseán seo mar obair bhaile nó mar obair ranga.

Cur Síos 

Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh.  

Daltaí 

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Múinteoirí

Tabhair an tasc sa bhfíseánseo mar obair bhaile nó mar obair ranga.

© Copyright dbgmata.ie