Cur Síos

Sa bhfíseán seo tugtar réamhra ar théarmaí nua agus dírítear ar fothorthaí féideartha.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Múinteoirí

Úsáid an físeán seo chun topaic nua a chur in iúl, chun na daltaí a chur ag obair ar cheisteanna samplacha nó mar ábhar dul siar.

Torthaí Foghlama: SD 1b 

Cur Síos

Sa bhfíseán seo dírítear ar bhunphrionsabail an chomhairimh ag úsáid foirmle.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Daltaí

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Múinteoirí

Úsáid an físeán seo chun topaic nua a chur in iúl, chun na daltaí a chur ag obair ar cheisteanna samplacha nó mar ábhar dul siar.

Torthaí Foghlama: SD 1bCur Síos

Tógann an físeán seo ar atá clúdaithe maidir leis an dóchúlacht go dtí seo chun díriú ar fhothorthaí comhdhóchúlacha.

Daltaí

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Múinteoirí

Úsáid an físeán seo chun topaic nua a chur in iúl, chun na daltaí a chur ag obair ar cheisteanna samplacha nó mar ábhar dul siar.

Torthaí Foghlama: SD 1b


Cur Síos

Tugann an fisean seo réamhrá ar sheansúlacht agus ar an scála dóchúlachta.  Nascann sé cur síos i bhfocail le cur síos matamaiticiúil.

Daltaí

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Múinteoirí

Úsáid an físeán seo chun topaic nua a chur in iúl, chun na daltaí a chur ag obair ar cheisteanna samplacha nó mar ábhar dul siar.

Torthaí Foghlama: SD 2a

Cur Síos

Taispeánann an físean seo conas dóchúlacht a ríomh ag úsaid foirmle na dóchúlachta.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh

Daltaí

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Múinteoirí

Úsáid an físeán seo chun topaic nua a chur in iúl, chun na daltaí a chur ag obair ar cheisteanna samplacha nó mar ábhar dul siar.

Torthaí Foghlama: SD 2b

Cur Síos 

Fadhb mhatamaiticiúil a theastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh.  

Daltaí 

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Múinteoirí

Tabhair an tasc sa bhfíseánseo mar obair bhaile nó mar obair ranga.

Torthaí Foghlama: SD 1a, 1b, 2a

© Copyright dbgmata.ie