Fáilte go dbgmata.ie

Is suíomh é seo ar a bheidh ábhar múineadh agus foghlama á chur ar fáil ag múinteoirí le 12 bliain taithí ag obair san earnáil iar-bhunscoile.  Beidh ábhar oiriúnach do mhúinteoirí agus do dhaltaí.  Faoi láthair is ar fhíseáin cabhracha agus físeáin le tionscnamh atáimid ag díriú ach coimeád súil ar ábhar bainteach le scrúduithe stáit agus ranganna dianteagasc a chuirfear ar fáiló am go h-am.  Féach chomh maith ar an suíomh eile atá againn www.grindsasgaeilge.ie.  Beimid ag láinseál i gceart i Meán Fómhair 2021 agus seans go mbeimid ábalta cabhrú leat aghaidh a thabhairt ar scrúduithe AT agus SS.

Tá sceitimíní orainn sibh a fheiceáil anseo ar dbgmata.ie agus táimid ag súil le bheith ag obair libh amach anseo!  Bí páirteach sa chomhrá @dbgmata ar twitter nó trí eolas@dbgmata.ie 

Beir Bua,

Foireann DBG Mata


Fáilte go dbgmata.ie

This site will be used to host teaching and learning material designed and supplied by teachers with 12 years experience in the second level system.  There will be suitable material for both students and teachers.  We are currently concentrating our efforts on support videos and video containing project work.  Keep an eye out for upcoming content and material on the state exams and details of grinds which will be posted in due course.  Also check out our other website at www.grindsaasgaeilge.ie.  We will be launching properly in September 2021 and might be able to help you take on the LC and JC exams.

It's great to see you here on dbgmata.ie and we look forward to working with you.  Join the conversation @dbgmata on twitter or through eolas@dbgmata.ie

Beir Bua,

Foireann DBG Mata

© Copyright dbgmata.ie