(Oiriúnach mar Thionscnamh Traschuraclam le Gaeilge)

Cur Síos

Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar thionscnamh bainteach le sprioc foghlama Domhain Bitheolaioch a 6.  Tá an tionscnamh an-oiriúnach mar thionscnamh tras-churaclam nó mar thionscnamh i gcóir seachtain ghníomhach na scoile.

Daltaí

Féach ar an bhfísean seo chun míniú a fhail ar an tionscnamh agus chomh maith chun smaointe a thabhairt duit ar an méid a dhéanfaidh tú.

Múinteoirí

Tabhair an tionscnamh seo do dhaltaí le déanamh thar cúpla tréimhse ranga nó le déanamh sa bhaile.

Nasc do Fhoinsí Eolais Iontaofa 

https://wke.lt/w/s/_hQL6r

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 6

Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn don staidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 1

Ceisteanna ar Teoiric na héabhlóide trí roghnú náúrtha

Ceisteanna Éabhlóide.pdf Ceisteanna Éabhlóide.pdf
Size : 1746.719 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar conas a tháinig Darwin agus Wallace suas le teoiric na héabhlóide.  Tugann sé míniú leathan ar phróiséas na héabhlóide chomh maith le fianaise a thacaíonn leis an teoiric.  Tá ceisteanna a théann leis an bhfís agus cúpla ceist a leathnaíonn ar an méid atá sa bhfís.

Daltaí

Féach ar an bhfísean seo chun tuiscint a fháil ar phróiséas na héabhlóide agus ar theoiric na héabhlóide trí roghnú nádúrtha.  Freagair na ceisteanna le do chuid foghlama a dhaingniú agus a leathnú.

Múinteoirí

Usáid mar áis foghlama ranga nó áis súil siar nó iarr ar dhaltaí féachaint ar an bhfís agus ceisteanna a fhreagairt mar ghníomhaíocht ranga bun os cionn nó mar acmhainn le cinntiú go leanann múineadh agus foghlaim agus an múinteoir as láthair,

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 3

Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn don staidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn don staidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 4

Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn don staidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 7

© Copyright dbgmata.ie