Cur Síos

Is físeán é seo atá dírithe ar conas fuinneamh agus cumhacht a ríomh go matamaiticiúil.  Tá beagán eolais ann freisin ar fhoinsí fuinnimh agus slite chun fuinneamh a chur ar fáil.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán le tuiscint a fháil ar conas fuinneamh agus cumhacht a ríomh ag úsáid foirmle.  Bain triail as na ceisteanna atá sa bhfíseán mar chleachtadh duit féin.

Múinteoirí

Roinn an áis seo le daltaí mar thacaíocht sa bhaile, mar dhul siar nó mar obair le déanamh agus tusa as láthair ón rang.

Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2,6

Bileog Oibre Tiontú Aonaid  

Bileog Oibre Tiontú Aonaid..pdf Bileog Oibre Tiontú Aonaid..pdf
Size : 2177.546 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo thugann samplaí céim ar chéim ar conas aonaid a thiontú ó aonad amháin go haonad eile.  Tugann sé míniú & réamhrá freisin ar bhileog oibre a théann leis.

Daltaí

Féach ar thús an fhíseáin le tuiscint a fháil ar an tasc ar an mbileog oibre.  Féach ar chúpla sampla sa bhfíseán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an méad atá le déanamh.  Déan an dá tasc ar an mbileog oibre (1) Rangaigh de réir hipitéise (2) Cinntigh an t-ord le Mata

Múinteoirí

Úsaid mar bhileog oibre agus tú as láthair, mar dhifreáil laistigh de rang nó tabhair mar tasc ranga bun os cionn. 

Torthaí Foghlama: Domhain Fisiceach 2, Nádúr na hEolaíochta 4, 7

Bileog Oibre Gluaisne

Ceisteanna le foirmle Luas, Fad, Am   

Ceisteanna Gluaisne.pdf Ceisteanna Gluaisne.pdf
Size : 186.048 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo atá dírithe ar conas an fhoirmle do luas a úsáid agus a athrú chun Luas, Fad agus Am a ríomh nuair atá dhá phíosa eolais tugtha.

Daltaí

Féach ar thús an fhíseáin le tuiscint a fháil ar conas foirmle a aimsiú do Luas, Fad agus Am,  Tosaigh an físeán, bain triail as ceist, stop an físeán arís agus cinntigh do fhreagra nó aimsigh do bhotún.

Múinteoirí

Roinn an áis seo le daltaí mar thacaíocht sa bhaile, mar dhul siar nó mar obair le déanamh agus tusa as láthair ón rang.

Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

© Copyright dbgmata.ie