Cur Síos

Is físeán é seo atá dírithe ar conas fuinneamh agus cumhacht a ríomh go matamaiticiúil.  Tá beagán eolais ann freisin ar fhoinsí fuinnimh agus slite chun fuinneamh a chur ar fáil.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán le tuiscint a fháil ar conas fuinneamh agus cumhacht a ríomh ag úsáid foirmle.  Bain triail as na ceisteanna atá sa bhfíseán mar chleachtadh duit féin.

Múinteoirí

Roinn an áis seo le daltaí mar thacaíocht sa bhaile, mar dhul siar nó mar obair le déanamh agus tusa as láthair ón rang.

Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2,6

© Copyright dbgmata.ie