Ceisteanna ar an Réalteolaíocht 

Ceisteanna Réalteolaíochta.pdf Ceisteanna Réalteolaíochta.pdf
Size : 173.654 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo a chlúdaíonn na heocharfhocail atá bainteach le sprioc foghlama 1 Domhan agus Spás mar chuid de eolaíocht na sraithe sóisearaigh.  Tá ceisteanna leis an bhfíseán chun breis foghlama neamh-spleach a éascú.

Daltaí

Feach ar an bhfíseán chun tuiscint níos fearr a fháil ar na heochairfhocail.  Freagair na ceisteanna chun eolas breise a fháil ar spás agus spás taiscéalaíocht.

Múinteoirí

Úsáid an físeán agus na ceisteanna a théann leis mar chuid de rang bun os cionn, i dtréimhse ar scoil, mar obair bhaile nó mar dul siar.  Tá tionscnamh breise ann más maith leat.

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 1

 
 
Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn donstaidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás1

Cur Síos

Is físeán é seo a chlúdaíonn spriocanna foghlama ón roinn Domhan agus Spás (DS 8) agus Domhan Fisiceach (DF 7)

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, bain triail as do roicéad féin a thógáil agus a láinseáil agus freagair na ceisteanna a théann leis.

Múinteoirí

Úsáid an tionscnamh seo sa rang nó mar phíosa oibre baile.  Tabhair na ceisteanna a théann leis mar dhúshlán breise le cur le foghlaim na ndaltaí.

Ceisteanna ar an Roicéadeolaíocht 

Físcheisteanna roicéadeolaíochta.pdf Físcheisteanna roicéadeolaíochta.pdf
Size : 174.98 Kb
Type : pdf

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 7, Domhan Ceimiceach 4

 

© Copyright dbgmata.ie