Ceisteanna ar an Réalteolaíocht 

Ceisteanna Réalteolaíochta.pdf Ceisteanna Réalteolaíochta.pdf
Size : 173.654 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Is físeán é seo a chlúdaíonn na heocharfhocail atá bainteach le sprioc foghlama 1 Domhan agus Spás mar chuid de eolaíocht na sraithe sóisearaigh.  Tá ceisteanna leis an bhfíseán chun breis foghlama neamh-spleach a éascú.

Daltaí

Feach ar an bhfíseán chun tuiscint níos fearr a fháil ar na heochairfhocail.  Freagair na ceisteanna chun eolas breise a fháil ar spás agus spás taiscéalaíocht.

Múinteoirí

Úsáid an físeán agus na ceisteanna a théann leis mar chuid de rang bun os cionn, i dtréimhse ar scoil, mar obair bhaile nó mar dul siar.  Tá tionscnamh breise ann más maith leat.

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 1

 
 
Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn donstaidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás1

Cur Síos

Is físeán é seo a chlúdaíonn spriocanna foghlama ón roinn Domhan agus Spás (DS 8) agus Domhan Fisiceach (DF 7)

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, bain triail as do roicéad féin a thógáil agus a láinseáil agus freagair na ceisteanna a théann leis.

Múinteoirí

Úsáid an tionscnamh seo sa rang nó mar phíosa oibre baile.  Tabhair na ceisteanna a théann leis mar dhúshlán breise le cur le foghlaim na ndaltaí.

Ceisteanna ar an Roicéadeolaíocht 

Físcheisteanna roicéadeolaíochta.pdf Físcheisteanna roicéadeolaíochta.pdf
Size : 174.98 Kb
Type : pdf

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 7, Domhan Ceimiceach 4

Paca Múinteoirí le háiseanna & treoracha i gcóir trí ghníomhaíocht 

Paca Múinteoirí Aistear na Bó FInne.pdf Paca Múinteoirí Aistear na Bó FInne.pdf
Size : 24301.101 Kb
Type : pdf

Ceisteanna: Na Pláinéid 

Ceisteanna Na Pláinéid.pdf Ceisteanna Na Pláinéid.pdf
Size : 186.974 Kb
Type : pdf
 
 
Cur Síos

Is sraith gníomhaíochtai agus áiseanna atá anseo a chlúdaíonn D&S3 chun na pláinéid (& gealaigh) a chur i gcomparaid le chéile.  Tá beagán ullmhú ann ar dtús ach agus é ullmhaithe uair amháin coimeád an seit le húsaid bliain i ndiaidh bliana.  Tá idir múineadh díreach, foghlaim féin-dhírithe agus piar-fhoghlaim i gceist.

Gníomhaíochtaí

1. Mais & Fad i mBealach na Bó Finne a fhiosrú

Rang fiosrú, anailís agus iniúchadh chun mais agus fad idir phláinéid a ríomh.  Beidh gá samplaí a dhéanamh agus caint a dhéanamh ar scálaí agus an ghá atá leo.  (Áis - Bileog Oibre "Mais agus Fad i mBealach na Bó Finne")

2. Aistear na Bó Finne

Rang gníomhach ina siúlann daltaí trí Bhealach na Bó Finne ar scála beag agus iad ag bailiú eolais ar an sli.  (Áis - Paca Múinteoiri le Bileoga Oibre & QR Chóid i gcóir gach pláinéad).

3. Ceisteanna Breise

Daltaí ag freagairt ceisteana bunaithe ar an aistear a rinne siad agus beagán taighde breise á dheanamh chun ceisteanna a fhreagairt. (Áis - Bileog Oibre "Ceisteanna: Na Pláinéid).

 

 Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 3, Nádúr na hEolaíochta 1, 4

© Copyright dbgmata.ie