Cur Síos

Is físeán é seo a thugann míniú ar athróga, treoirlíínte ar conas graf a tharraingt go cruinn agus cúpla sampla ar thurgnaimh mar chleachtadh ar athróga agus graif.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar athróga agus cóimheastóirí, le meabhrú duit faoin gcuma a bhíonn ar ghraf cruinn agus le cleachtadh ar an dá rud.

Múinteoirí

Úsáid mar áis sa rang do mhúineadh na topaice, tabhair mar obair bhaile ar stíl ranga bun os cionn, fág mar obair ranga agus tú as láthair nó mar áis taighde agus súil siar do dhaltaí.

Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaiochta 2, 4

Cur Síos

Cliceáil ar an bpic ar chlé chun tú a thabhairt go scrúdú dul siar ar líne

Daltaí/Múinteoirí

Úsáid an scrúdú mar acmhainn don staidéar roimh scrúduithe ranga, deireadh téarma nó stáit.

Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta 2, 4

 

Cur Síos

Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé mar Fake News.

Múinteoirí

Lig do dhaltaí féachaint ar an bhfís agus déan díospóireacht ranga le tuairim na ndaltaí a fháil maidir le stádas an ráitismar Fíor nó Fake News.  Lig do dhaltaí beagán taighde a dhéanamh agus a gcuid taighde a úsaid chun an díospóireacht a réiteach.  Déan comhrá ar iontaofacht na bhfoinsí eolais a d'úsáid na daltai.

Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaiochta 6, 8

 

Cur Síos

Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé mar Fake News.

Múinteoirí

Lig do dhaltaí féachaint ar an bhfís agus déan díospóireacht ranga le tuairim na ndaltaí a fháil maidir le stádas an ráitis mar Fíor nó Fake News.  Lig do dhaltaí beagán taighde a dhéanamh agus a gcuid taighde a úsaid chun an díospóireacht a réiteach.  Déan comhrá ar iontaofacht na bhfoinsí eolais a d'úsáid na daltai.

Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaiochta 6, 8

 

Cur Síos

Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé mar Fake News.

Múinteoirí

Lig do dhaltaí féachaint ar an bhfís agus déan díospóireacht ranga le tuairim na ndaltaí a fháil maidir le stádas an ráitis mar Fíor nó Fake News.  Lig do dhaltaí beagán taighde a dhéanamh agus a gcuid taighde a úsaid chun an díospóireacht a réiteach.  Déan comhrá ar iontaofacht na bhfoinsí eolais a d'úsáid na daltai

Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaiochta 6, 8

© Copyright dbgmata.ie