Bileog Oibre léaráid ghais agus duillí 

Cur Síos

Tús deas gníomhach ar shaghsanna staitisticí; dúshlan do dhaltaí chomh maith le cleachtadh ar rangú torthaí mar shaghas áirithe staitisticí

Daltaí

Cabhróidh an físeán seo leat staitisticí a rangú ina saghsanna éagsúla

Múinteoirí

Úsaid mar thús gníomhach leis an topaic, bainfiidh daltai sult as an dúshlán a bhaineann leis an múineadh agus foghlaim ar stíl thráth na gceist iomaitheach.  Oiriúnach freisin má tá múinteoir as láthair nó mar rang bun os cionn.

Torthaí Foghlama: SD 3c

Cur Síos

Míníonn an físeán seo an difríocht idir na meáin staitisticiúla agus tá samplaí ar conas meán, mód, airmheán agus raon a ríomh i gceart

Daltaí

Cabhróidh an físeán seo leat idirdhealú idr meán, mód, airmheán agus raon agus bain úsaid as na ceisteanna ann le feiscint an bhfuil tú ábalta iad a ríomh go cruinn

Múinteoirí

Úsáid mar réamhrá chun idirdhealú idir agus sainmhíniú a thabhairt ar mheán, mód, airmheán agus raon.  Úsaid na ceisteanna mar chleachtadh do na daltai, mar shampla le tacú leo nó mar áis súil siar. Oiriúnach freisin má tá múinteoir as láthair nó mar rang bun os cionn.

Torthaí Foghlama: SD 3e

Cur Síos

Tá samplaí sa bhfíseán seo conas léaráidí ghais agus duillí a chur le chéile i slí cruinn soiléir.  Tá bileog oibre chomh maith a chuireann leis an méad atá sa bhfíseán.

Daltaí

Bain triail as na ceisteanna sa bhfís agus sa bhileog oibre mar chleachtadh duit féin.  Stop agus tosaigh an físeán le do chuid oibre féin a sheiceáil agus le modh a chinntiú duit féin. 

Múinteoirí

Úsaid mar thús ar léaráid ghais agus duillí, fág mar obair ranga agus tú as láthair nó úsaid é mar chuid de rang bun os cionn.

Torthaí Foghlama: SD 3d

Cur Síos

Léiriú céim ar chéim ar chonas píchairt a tharraingt ag úsáid samplaí mar a bheadh i gceisteanna scrúduithe.

Daltaí

Úsáid an fís le cabhrú leat tuiscint níos fearr a fháil ar conas píchairt a tharraingt nó mar chleachtadh agus ceartú ar cheisteanna. 

Múinteoirí

Úsaideadh mar obair don rang má tá tú as láthair, mar chabhair breise do dhaltaí, mar chuid de rang bun os cionn nó mar chleachtadh agus súil siar. 

Torthaí Foghlama: SD 3d

© Copyright dbgmata.ie