Bileog Oibre Slánuimhreacha 

Bileog-Oibre-Slánuimhreacha.pdf Bileog-Oibre-Slánuimhreacha.pdf
Size : 1042.44 Kb
Type : pdf
Cur Síos

Réamhrá ar slánuimhreacha agus uimhirlínte.  Tá bileog oibre ag dul leis an méad atá sa bhfíseán le leathnú ar an mbuneolas agus le deis cleachtadh a thabhairt do dhaltaí.

Daltaí

Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt ar shlánuimhreacha, bain triail as na ceisteanna ar an mbileog oibre le snas a chur ar do scileanna.

Múinteoirí

Úsaid mar thús gníomhach leis an topaic, tabhair mar thasc ranga nó obair bhaile nó tá an fís seo oiriúnach freisin má tá múinteoir as láthair nó mar ábhar do rang bun os cionn.

Torthaí Foghlama: U 1A

Cur Síos

Míniú ar ord na n-oibríochtaí, modh le cabhrú smaoineamh ar an ord agus ceisteanna cleachtadh céim ar chéim.

Daltaí

Féach ar an bhfísean le cabhrú leat smaoineamh ar an ord le húsáid agus tú ag tabhairt faoi cheisteanna uimhriúla.  Stop, bain triail as ceist shamplach agus seinn arís le do chruinneas a chinntiú agus/nó botúin a cheartú..

Múinteoirí

Úsaideadh mar cheisteanna obair bhaile nó sa rang, mar thús ar ord na n-oibríochtaí, mar chuid de rang bun os cionn, mar réamhrá ag tús na topaice nó mar ábhar súil siar.

Torthaí Foghlama: U 1B

 

© Copyright dbgmata.ie