Cur Síos

Déanann an físeán seo achoimre ar conas céatadán a ríomh ceim ar chéim agus ceisteanna samplacha ann.

Daltaí

Úsáid an físeán le meabhrú duit conas céatadán a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Cur ar fáil do dhaltaí mar áis súil siar ar conas céatadán a ríomh.

Torthaí Foghlama: U2a

Cur Síos

Tógann an físeán seo ar chéatadán agus an obair sin a chur i gcomhthéacs airgeadais le samplaí réalaíocha ón bhfíorsaol.

Daltaí

Úsáid an físeán le cabhrú leat brabús agus caillteanas a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Cur ar fáil do dhaltaí le tacú leis an méad atá clúdaithe sa rang nó mar obair bhaile nó obair ranga i bhfoirm heisteanna cleachtadh.

Torthaí Foghlama: U2c

CBL from COGG on Vimeo.

Cur Síos

Tógann an físeán seo ar chéatadán agus ar an obair ar bhrabús agus caillteanas.  Nascann sé leis an gcóras CBL lena mbuaileann daltaí sa saol laethúil.

Daltaí

Úsáid an físeán le cabhrú leat a bheith abalta CBL a chur le hábhar nó praghas ábhar gan CBL a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Múinteoir

Cur ar fáil do dhaltaí le tacú leis an méad atá clúdaithe sa rang nó mar obair bhaile nó obair ranga i bhfoirm ceisteanna cleachtadh.

Torthaí Foghlama: U2c

© Copyright dbgmata.ie